Wet Goed Verhuurderschap

De overheid heeft een nieuwe wet gemaakt over het verhuren van woningen. Deze Wet Goed Verhuurderschap is per 1 juli 2023 ingegaan. In de wet staat dat huurders goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten. Er staat ook in dat huurwoningen eerlijk verdeeld moeten worden. Woonforte heeft de regels die in deze wet staan al goed geregeld. De wet is op onze website te vinden.