Opvang vluchtelingen

Noorderkeerkring

Woonforte heeft het voormalig GGZ-pand aan de Noorderkeerkring aangeboden aan de gemeente. Tot 1 juli huurt Villex dit complex voor de huisvesting van jongeren. Momenteel staan daar 40 wooneenheden leeg. De gemeente gaat die inzetten voor de opvang voor de vluchtelingen. Als Villex er per 1 juli uit is, dan huurt de gemeente het hele complex van ons. Dan zijn er in totaal 126 wooneenheden tijdelijk beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Onjuistheden op social media, hoe zit het wel?

Woonforte gaat het pand aan de Noorderkeerkring slopen ten behoeve van nieuwbouw, die op deze locatie van start gaat in 2023. Om jongeren die moeite hebben met het vinden van een woning een tijdelijke oplossing te bieden, mogen zij hier tijdelijk woonruimte huren. De jongeren huren de woonruimte van Villex Leegstandsbeheer. De beoogde einddatum van alle contracten was 1 juli 2022, omdat kort daarna het pand gesloopt zou worden. Villex heeft de huidige huurders onlangs laten weten dat hun contract per 1 juli 2022 afloopt (met inachtneming van de opzegperiode van minimaal 3 maanden).

Onlangs werd duidelijk dat de sloop zou worden uitgesteld, omdat planvorming van de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen. Woonforte heeft in januari Villex gevraagd of het mogelijk was de huurcontracten van de jongeren voor bepaalde tijd te verlengen. Villex heeft aangegeven de huurcontracten niet te kunnen verlengen na 1 juli 2022 vanwege structureel te hoge leegstand. Vorige maand stonden 40 van de 126 wooneenheden leeg.

Toen de oorlog in de Oekraïne begon, heeft Woonforte bedacht dat het mooi zou zijn hier Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en heeft dit idee met Villex besproken. Villex vond het ook een goed idee. Daarna heeft Woonforte dit aanbod in samenspraak met Villex aan de gemeente voorgelegd. In het licht van de opdracht die gemeenten van het Rijk hebben gekregen om snel veel vluchtelingen op te vangen, maakt de gemeente graag gebruik van deze locatie voor de tijdelijk opvang van vluchtelingen. De 40 leegstaande wooneenheden worden op korte termijn verhuurd door Villex aan de gemeente. Hier worden heel binnenkort de eerste vluchtelingen opgevangen. Per 1 juli huurt de gemeente het hele complex direct van Woonforte (126 wooneenheden) en worden alle wooneenheden ingezet voor de opvang van vluchtelingen. 

Om de huidige huurders die nog geen zicht hebben op een nieuwe woonruimte tegemoet te komen, biedt Villex de jongeren waar mogelijk voorrang bij de toewijzing van woonruimte in andere Villex-locaties.

Zodra de sloop door kan gaan ten behoeve van de nieuwbouw, wordt het pand alsnog gesloopt, en is deze locatie ook niet meer beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen.

Voor de langere termijn gaat Woonforte voor jongeren en andere mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, het kantoor aan de Prinses Margrietstraat ombouwen tot 131 appartementen, en worden 91 woningen aan de Zaagmolenweg geplaatst.

Andere locaties voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Wij zijn in overleg met de gemeente nog aan het onderzoeken welke locaties wij nog meer kunnen aanbieden voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Wij zoeken daarbij vooral naar plekken waar geen verdringing plaatsvindt voor andere woningzoekenden. Binnenkort vertellen wij hier meer over.