Huurverhoging: ruimte voor bouwen

  •   Gemiddelde huurverhoging sociale huurwoningen 1,6%

Woonforte verhoogt de huurprijzen dit jaar maar niet voor iedereen. Voor huurders met een inkomen tot de sociale huurgrens komt dit gemiddeld uit op 1,6%. Deze week ontvangen huurders de huurverhogingsbrief.

Voor huurders van woningen met een laag energielabel (E, F, G) is er goed nieuws, want zij krijgen geen huurverhoging. Bij deze bijna 2.000 woningen blijft de huurprijs hetzelfde. Dat geldt ook voor huurders die wonen in een huurwoning waarvoor een sloopbesluit is aangevraagd. Voor onze huurwoningen totaal, inclusief vrije sector en samen met de inkomensafhankelijke huurverhoging, komt de huurverhoging dit jaar gemiddeld op 2,1%.

Huurtoeslag

Alle woningen met een huur onder de huurtoeslaggrenzen verhogen wij niet verder tot deze grenzen. Dat doen we omdat de huurtoeslag dan de huurverhoging grotendeels vergoedt. Hierdoor krijgen zo’n 1.100 huurders een lagere huurverhoging dan 2,3%.

Aftoppingsgrens huurtoeslag Geldt voor Maximale huurprijs
Aftoppingsgrens laag 1- en 2-persoonshuishoudens € 633,25
Aftoppingsgrens hoog huishoudens met 3 of meer personen € 678,66

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge inkomens

De regering wil bij de jaarlijkse huurverhoging de sterkste schouders zwaarder belasten en de huren van de woningen meer in lijn te brengen met de inkomens van die huurders. Wij zijn het hiermee eens. Wie een hoger inkomen heeft, zou niet onnodig gebruik moeten maken van een gesubsidieerde huurprijs (die geldt voor alle sociale huurwoningen).  

Daarom verhoogt Woonforte in lijn met het kabinetsbeleid de huren van huishoudens met een hoog middeninkomen en met een hoog inkomen. Wel kiezen we voor een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging dan dat de overheid toestaat, we halveren onze bedragen binnen de toegestane verhoging. Hieronder ziet u wat de huurverhoging voor de hoge (midden)inkomens zijn.

Aantal personen in huishouden

Jaarinkomen van huishouden

Huurverhoging per maand*

Eenpersoonshuishouden

Hoog middeninkomen
(tussen € 47.948 - € 56.527)

€ 25

Hoog inkomen (meer dan € 56.527)

€ 50

Meerpersoonshuishouden

Hoog middeninkomen
(tussen € 55.486 - € 75.369)

€ 25

Inkomen hoger (meer dan € 75.369)

€ 50

*De huurprijs mag na de verhoging niet hoger zijn dan de maximaal toegestane huurprijs van de woning.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt in totaal voor 963 huishoudens: 647 huishoudens met een hoog middeninkomen en 316 huishoudens met een hoog inkomen.

Vrijesectorwoningen en niet-woningen: 3,3%

Voor de vrijesectorwoningen geldt een huurverhoging van 3,3%. Dit is inflatie (2,3%) plus 1%.

Voor garages, parkeerplaatsen en kelders gebruikt Woonforte al jaren de berekening volgens het model CPI. Dit is de consumentenprijsindex. Die houdt rekening met het inflatiecijfer van het jaar waarin de huurverhoging plaatsvindt. Dat zou dit jaar 10% zijn. We vinden dat teveel om door te rekenen. Daarom beperken wij dit jaar de huurverhoging van niet-woningen tot 3,3%.

Waarom een huurverhoging?

De huren die wij ontvangen, hebben wij nodig voor het onderhoud van de woningen en om te zorgen voor buurten die schoon, heel en veilig zijn. Ook vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken en om méér nieuwe woningen te bouwen. De kosten daarvan worden steeds hoger. Onder andere omdat bouwmaterialen duurder worden. Met de jaarlijkse huurverhoging kunnen we meer investeren in het onderhouden, verduurzamen en bouwen van woningen de komende jaren.

Wij begrijpen dat de huurverhoging op zich geen leuk nieuws is. Bijna alles wordt duurder, terwijl de meeste inkomens niet meestijgen met de huidige inflatie, zoals dat de vorige jaren wel gebeurde. Op dit moment stijgen vooral de energieprijzen erg hard. Vooral mensen met een flexibel energiecontract hebben hier mee te maken. Die enorme prijsstijging kunnen woningcorporaties niet goed maken. Dat is de taak van de overheid.

Wat Woonforte wel doet, is de huurverhoging op 0% zetten voor de groep huurders die meer last kan hebben van de energieprijsstijging. Dit zijn de huurders van woningen met een laag energielabel, zoals E, F en G. Ook huurders van woningen waarvoor een sloopbesluit is aangevraagd, krijgen geen huurverhoging.

HOGH niet eens met huurverhoging

Woonforte heeft met de Huurdersorganisatie Groene Hart gesproken over het huurbeleid. De HOGH stemt niet in met ons voorstel voor de huurverhoging. Zij willen voor geen enkele woning huurverhoging. Woonforte begrijpt deze reactie helemaal. Daarom houden we de huurverhoging voor een paar duizend huurders op 0%. Bovendien beperken we de huurverhoging als de huurprijs boven de aftoppingsgrens komt, zodat huurders met huurtoeslag niet benadeeld worden. 
Toch is enige huurverhoging hard nodig om meer te kunnen bouwen en te verduurzamen. Daarmee dragen wij bij aan de oplossing van de wooncrisis en de klimaatcrisis. Dat is voor de goede toekomst van onze kinderen een voorwaarde.

Wil je weten hoe het zit met de jaarlijkse huurverhoging en hoe je huursubsidie aanvraagt? Lees het in de Huurkrant 2022. Ben je het niet eens met de huurverhoging? In de Huurkrant staat ook hoe je bezwaar kunt maken.