Corona-maatregelen Woonforte

Heeft u een reparatieverzoek? Gaat u verhuizen? Heeft u een afspraak die niet telefonisch kan? Voor afspraken met onze medewerkers en aannemers hebben wij regels opgesteld.

Algemene regels

  • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Wij begroeten u met een glimlach, maar geven geen hand
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Desinfecteer uw handen als u ons kantoor binnenkomt
  • Heeft u koorts, verhoging of verkoudheidssklachten (hoesten, niesen, loopneus), verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis en zeg uw afspraak met ons af.

Reparatieverzoeken

Wij voeren momenteel weer alle reparaties uit. Dat doen wij op een veilige manier. Een aantal partijen in de bouw heeft in overleg met het ministerie van BZK, de inspectie van SZW en het RIVM een protocol "Samen veilig doorwerken" opgesteld. Door te werken volgens dit protocol wordt er gegarandeerd dat zij op een veilige manier kunnen doorwerken. Daarom gaan wij nu weer reparatieverzoeken afhandelen.

Veiligheidsmaatregelen

De aannemer komt alleen langs als u géén klachten heeft (koorts, hoest, keelpijn, kortademig). Heeft u wel klachten, dan wordt de afspraak verplaatst. Het personeel van de aannemer mag zelf ook geen klachten hebben en ze wassen en desinfecteren hun handen zeer regelmatig.  

Wij vragen u om tijdens de werkzaamheden in een andere ruimte te verblijven dan waar de aannemer aan het werk is. Bent u wel in dezelfde ruimte? Dan moeten u en werknemer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ventileer de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Het klantgestuurd onderhoud voor het plaatsen van nieuwe badkamers, toilet en keuken is uitgesteld zolang de lockdown duurt. Ook ander onderhoud in woningen stellen wij uit tot na de lockdown. 

Verhuizen

Huuropzeggingen, aanbod van woningen en het tekenen van huurcontracten gaan nog steeds door. We doen dit zoveel mogelijk contactloos. 

Als we toch ergens moeten afspreken, dan bellen wij u vooraf: komen we bij u langs of u bij ons. We vragen of u of anderen leden van uw huishouden klachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts)? Is het antwoord "ja"? Dan maken we een nieuwe afspraak wanneer de klachten over zijn. Voorafgaand aan dit uitgestelde bezoek vragen wij weer of de klachten over zijn. Zo ja, dan gaat de afspraak door. Zo nee, dan wordt de afspraak tot een later tijdstip uitgesteld.  

De opzichter komt doorgaans als u de woning leeg heeft achter gelaten. Komt de opzichter of aannemer bij u thuis als u er ook bent? Dan vragen wij u om in een andere ruimte te verblijven dan waar de aannemer of opzichter aan het werk is. Bent u wel in dezelfde ruimte? Dan moeten u en opzichter / aannemer  minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ventileer de woning tijdens het bezoek.

Woonforte doet geen groepsbezichtigingen meer, waarbij meerdere woningzoekende tegelijkertijd de woning bezichtigen.

Onze kantoren zijn gesloten, wij zijn wel bereikbaar

In het belang van uw gezondheid maar ook van onze relaties en medewerkers zijn onze kantoren voorlopig dicht. We blijven bereikbaar voor dringende zaken.

Vanaf 1 september gaat ons kantoor in Alphen aan den Rijn weer open, maar kunt u dan alleen op afspraak langskomen.

Wonen of op bezoek in een flat?

Hou altijd 1,5 meter afstand. Ga daarom met niet meer dan 2 personen in de lift (tenzij uit zelfde huishouden). Bij kleine liften kan maar 1 persoon tegelijk gebruik maken van de lift.

Daalt uw inkomen vanwege het virus?

Dan is het natuurlijk moeilijk om uw huur te blijven betalen. Neem contact met ons op via onze eerstelijns service. Daarna krijgt u een telefonisch gesprek een klantconsulent om uw situatie en mogelijke oplossingen te bespreken.