Brandpreventieweken

Zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brandveilig(er) leven om brand te voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

De Brandweer geeft tips

Een elektrische fiets aan de accu opladen. We doen het zo makkelijk. Maar het gaat weleens mis.

Weet u wat u moet doen?
Een accubrand is levensgevaarlijk! Vooral die van een elektrische fiets. Bel meteen 112 en verlaat de ruimte.

Het opladen van onze mobiele telefoon moeten we allemaal doen. Doe het veilig! Laat deze niet 's nachts onbeheerd opladen. De accu van een mobieltje kan ontploffen en in de brand vliegen - de vonk slaat over op meubilair, de bank of gordijnen. Binnen 10 minuten ontstaat een flinke brand. Daarnaast is het onnodig lang in een oplader liggen, slecht voor de accu én voor de elektrarekening. Dat laatste is namelijk sluipverbruik en kost dus geld.

Laad alleen op als u erbij aanwezig bent.

Wilt u meer weten over blusmiddelen en hulpmiddelen? Kijk dan eens op de website van de Brandweer.