Wonen in een VvE complex

Veel gevraagd over Wonen in een VvE complex

Moeten huurders zich houden aan het Huishoudelijk reglement van de VvE?

Ja, huurders die een woning in een VvE (gaan) huren, moeten zich ook houden aan de regels die zijn opgesteld door de VvE. Deze verplichting staat opgenomen in de algemene huurvoorwaarden. Een deel van deze regels staan in het huishoudelijk reglement. Bij het huurcontract ontvangt u daarom ook het huishoudelijk reglement van de betreffende VvE.

Kan ik als huurder contact opnemen met de Vereniging van Eigenaren van mijn woongebouw?

Nee, een VvE communiceert alleen met de eigenaren. U kunt met vragen over de VvE wel contact opnemen met Woonforte. Dit kan via service@woonforte.nl of via telefoonnummer: (0172) 418 518. Wij helpen u graag verder.

Welke servicekosten betaal ik als huurder in een VvE complex?

De servicekosten verschillen per VvE. Een aantal kosten in de VvE bijdrage worden bij u in rekening gebracht als servicekosten. De VvE bijdragen (inclusief deze servicekosten) worden per jaar op de ledenvereniging van de VvE vastgesteld en verdeeld over alle eigenaren. De servicekosten uit de VvE bijdragen worden per maand door Woonforte als servicekosten bij u in rekening gebracht. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • algemeen elektraverbruik
 • algemeen waterverbruik
 • huismeesterkosten
 • schoonmaakkosten
 • voorschot CV
 • voorschot warm water

Betaal ik als huurder in een VvE complex mee aan de onderhoudskosten?

Nee, als huurder betaalt u niet mee aan de kosten voor het onderhoud. Deze kosten worden door Woonforte, eigenaar van de woningen, aan de VvE betaald.

Wie stelt het huishoudelijk reglement op bij een woongebouw waar een Vereniging van Eigenaren actief is?

De VvE stelt het huishoudelijk reglement samen. DIt zijn dus de alle woningeigenaren samen.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren?

De regels waaraan een Vereniging van Eigenaren (VvE) (en al haar leden) zich moeten houden staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte van het complex èn het huishoudelijk reglement.

In het huishoudelijk reglement worden zaken geregeld van huishoudelijke aard, ter bescherming van het woongenot. U kunt hierbij denken aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, welke soorten vloerafwerking wel en niet zijn toegestaan, de eisen waaraan rolluiken of zonneschermen moeten voldoen en de uren waarop de rust van alle bewoners dient te worden gerespecteerd.

Huurders die een woning in een VvE (gaan) huren, moeten zich ook houden aan de regels die zijn opgesteld door de VvE. Deze verplichting staat opgenomen in de algemene huurvoorwaarden. Daarom voegen wij ook het huishoudelijk regelement van de betreffende VvE aan het huurcontract toe. 

Waar kan ik terecht met vragen over het onderhoud in mijn complex?

Bent u eigenaar van uw woning?

Dan kunt u met al uw vragen terecht bij uw eigen VvE beheerder.

Bent u huurder van uw woning?

Dan informeert Woonforte u over onderhoudswerkzaamheden. Heeft u een vraag over werkzaamheden of de onderhoudsplanning? Neem dan contact op met Woonforte via e-mailadres: service@woonforte.nl of via telefoonnummer (0172) 418 518.

Ik woon in een VvE gebouw. Waar meld ik een reparatieverzoek?

Bent u eigenaar van uw woning?

Dan kunt u met al uw vragen en reparatieverzoeken terecht bij uw eigen VvE beheerder.


Bent u huurder van uw woning?

Dan kunt u uw reparatieverzoeken gewoon indienen bij Woonforte. Een reparatieverzoek dient u snel en eenvoudig in via het formulier Reparatie aanvragen.

Wie vertegenwoordigt de huurders in een woongebouw met een Vereniging van Eigenaren?

In een gebouw waarin Woonforte eigenaar is van één of meerdere huurwoningen, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Waar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk voor?

Als u een woning/appartement koopt in een appartementencomplex bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit een bestuur/beheerder en alle woningeigenaren zijn hiervan onderdeel. Woonforte is als een van de eigenaren verantwoordelijk voor de woningen van huurders. De VvE is verantwoordelijk voor:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie en eventuele mutaties in het ledenbestand
 • Innen en bewaken van de door de leden te betalen bijdrage aan de VvE
 • Het betalen, ten laste van de bankrekeningen(en) van de Vereniging van Eigenaars, van alle voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten
 • Opstellen balans en exploitatierekening
 • Beheer van financiële middelen middels regelmatige afstorting van overtollig saldo naar een spaarrekening
 • Opstellen van een begroting voor de jaarlijkse exploitatiekosten en een voorstel voor de daarbij behorende maandelijkse bijdrage welke door de leden verschuldigd zal zijn
 • Uitschrijven en bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend het uitwerken en verspreiden van de notulen
 • Het verzorgen van correspondentie in algemene zin
 • Afsluiten van verzekeringen en afhandelen van schadegevallen
 • Opstellen van een meerjaren onderhouds-prognose ten behoeve van de opbouw van het reservefonds groot onderhoud
 • Aanvragen en beoordelen van offertes en het daarna afsluiten van contracten of ver­strekken van opdrachten
 • Behandelen van klachten/storingen (24 uur)
 • Nemen van spoedeisende maatregelen wanneer de omstandigheden dit vereisen

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Woont u in een appartementencomplex met meerdere eigenaren? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In sommige gevallen is een VvE ook van toepassing op grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw waarin Woonforte eigenaar is van één of meerdere huurwoningen, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. 

Onderhoud

Als huurder betaalt u niet mee aan de kosten voor het onderhoud. Deze kosten betaalt Woonforte als eigenaar van de woningen aan de VvE. U betaalt uiteraard wel mee aan de servicekosten voor het complex.

Servicekosten

Bepaalde kostenposten in een VvE bijdrage worden doorbelast aan u als servicekosten. De VvE bijdragen (inclusief deze servicekosten componenten) worden per jaar op de ledenvereniging van de VvE vastgesteld en verdeeld over alle eigenaren.