Servicekosten algemeen

U betaalt elke maand een voorschot voor servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de huismeester, de centrale verwarming, onderhoud van een eventuele binnentuin en de schoonmaak van algemene ruimten.

Veel gevraagd over Servicekosten algemeen

Wat zijn warmtekostenverdeelmeters?

Algemeen

Dit zijn de digitale metertjes op uw radiatoren.

Deze meten uw precieze warmteverbruik. Zo kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden. Zo betaalt u wat u echt aan warmte verbruikt heeft.

De vaste kosten (35% van het totaal) zijn voor iedereen gelijk. Op de variabele kosten (65% van het totaal, gemeten via de warmtemeters) heeft u zelf invloed.

Zuinige stokers worden dus een beetje benadeeld door “grote” stokers. Door warmteverbruiksmeting komen mensen meer te weten over hun eigen stookgedrag. Hierdoor letten mensen beter op hoeveel zij stoken.

Dit leidt tot een gemiddelde energie- (kosten)besparing van 20% tot 25%.

Hoe worden de standen van de warmtekostenverdeelmeters op mijn verwarmingen opgenomen?

Algemeen

Een opnemer van Ista neemt 1x per jaar uw meterstanden op. Dit gebeurt aan het begin van het nieuwe jaar. Hij neemt dan de stand per 31 december op.

Dit gebeurt radiografisch (op afstand). U hoeft dus niet thuis te zijn. U hoeft niets zelf te doen. Met deze meterstanden bepaalt Ista uw verbruik van een heel jaar.

Heeft uw woning geen op afstand uitleesbare warmtekostenverdeelmeters? Dan komt er een opnemer van Ista bij u thuis. Als u niet thuis bent, dan wordt er een kaartje in de bus gedaan. Als we u meerdere keren niet thuis treffen, dan wordt er een schatting gemaakt van uw standen en verbruik.

Bij verhuizing wordt er een tussentijdse registratie (TTR) gedaan. Bij de eindinspectie neemt de opzichter van Woonforte de standen in uw woning op. Wanneer van toepassing ook de standen van het warm- en/of koud water. 

Tellen mijn servicekosten mee voor de huurtoeslag?

Algemeen

Sommige servicekosten mag u bij de kale huurprijs optellen bij uw aanvraag huurtoeslag. Dit zijn de 'subsidiabele' servicekosten. Er bestaan 4 soorten subsidiabele servicekosten. Bij Woonforte betaalt u maandelijks alleen voor de volgende  2 soorten subsidiabele servicekosten:

  • elektraverbruik in gemeenschappelijke ruimtes
  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimtes

Betaalt u voor deze servicekosten? Dan mag u deze optellen wij de huurprijs. Per soort mag u maximaal € 12,00 bij de huurprijs optellen. Ook als u eigenlijk een hoger bedrag betaalt.

Kunnen mijn servicekosten zomaar wijzigen?

Algemeen

Nee, dat kan niet zomaar zonder overleg.

Voor de voorschotten geldt:
Deze moet u zelf elk jaar verhogen. Houd hierbij rekening met de elk jaar weer stijgende energiekosten.

Voor alle servicekosten geldt: 
Woonforte mag niet zomaar het pakket van levering van diensten wijzigen. Hiervoor is toestemming nodig van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie. 

Soms gaat het om een service die aan alle huurders tegelijk wordt geleverd. Bijvoorbeeld de schoonmaak van de algemene ruimtes, het aanstellen van een huismeester, of het plaatsen van warmtemeters in de woningen.

In dat geval moet ook nog minimaal 70% van de huurders akkoord gaan met de wijziging. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, geldt de wijziging voor alle huurders. Als u het hiermee als huurder niet eens bent, kunt u naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dit moet u dan doen binnen 8 weken nadat wij u hebben laten weten dat 70% wel heeft ingestemd. Dit staat omschreven in artikel 7:261 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Waar vind ik een overzicht van de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

Een overzicht vindt u op uw huurspecificatie. Deze ontvangt u als er iets wijzigt in uw huur of servicekosten. U kunt het overzicht ook vinden op Mijn Woonforte.

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

Dat verschilt. De jaarlijkse meterstanden worden voor u opgenomen. Dit gebeurt digitaal (op afstand) als u slimme meters heeft. Zo niet, dan worden ze handmatig bij u opgenomen. Als u gaat verhuizen moet u wel zelf uw meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

De servicekosten worden automatisch meegerekend in uw maandelijkse huurprijs. Uw maandelijkse huurprijs bestaat uit de basishuur plus de voorschotbedragen voor de servicekosten. U betaalt de servicekosten dus niet apart aan ons.

Waarom worden de servicekosten CV, WW en algemene stroomvoorziening verhoogd per 1 februari 2022?

Algemeen

Omdat de gasprijzen flink zijn gestegen hebben we besloten om de voorschotten te verhogen. Zo proberen we te voorkomen dat u bij de jaarafrekening flink moet bijbetalen. Onze leverancier verwacht een prijsstijging van 37% voor gas. Daarom verhogen we de voorschotten voor CV (centrale verwarming) en WW (warm water) met 37%.

De kosten voor de algemene stroomvoorziening verhogen we met 1,6%. De percentages kunnen iets afwijken, dit komt omdat de voorschot bedragen zijn afgerond.

Woonforte verhoogt mijn voorschotten per 1 februari 2022. Dat wil ik niet. Kan ik dit terugdraaien?

Algemeen

Dit kunt u doen via Mijn Woonforte. Ons advies is om dat niet te doen. Zo voorkomt u dat u achteraf veel moet bij betalen. Blijkt achteraf dat u toch minder heeft verbruikt, dan krijgt u geld terug. Vindt u het moeilijk om de verhoging per maand te betalen? Dan bespreken we graag met u wat de mogelijkheden zijn. Neem dan contact op met de consulent Sociaal Beheer via (0172) 418 518.

Ik heb geen collectieve cv. Moet ik toch een voorschot voor cv/warm water betalen?

Algemeen

Nee. Dit geldt alleen voor bewoners van gebouwen met blokverwarming.

Heeft u een individuele cv-installatie (een eigen ketel in uw woning)?

Dan betaalt u aan uw eigen energieleverancier. U bent zelf verantwoordelijk voor uw voorschot bij uw energieleverancier. Wij raden u aan rekening te houden met wisselde gasprijzen.