Reparatie en onderhoud

Woonforte doet elk jaar onderhoud aan buurten en woningen. Huurders waar Woonforte onderhoud gaat (laat) uitvoeren, krijgen hierover altijd vooraf bericht.

Sociale Regeling voor Grootonderhoud en Renovaties
Woonforte heeft samen met de huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt voor huurders die te maken krijgen met groot onderhoud en renovatie. Voor het uitvoeren van een aantal grote(re) onderhoudsprojecten zijn afspraken vastgelegd over bewonersparticipatie, (financiële) tegemoetkoming en ondersteuning voor bewoners voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze sociale regeling geldt vanaf 1 maart 2018. U kunt bij Woonforte kosteloos een printversie opvragen.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de groot onderhoudsprojecten en renovaties zijn vaak al ruim een jaar van tevoren in volle gang. Voor de renovaties werkt Woonforte nauw samen met een vooraf geselecteerde aannemer. Alle voorbereidingen, onderzoeken en huurdersbezoeken doen we in samenwerking met deze aannemer. Na onze opdracht is de aannemer bij renovaties verantwoordelijk voor een goed verloop en uitvoering van het project. We houden bewoners/huurders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Veel gevraagd over Reparatie en onderhoud

Waarom worden de glaslatten niet meteen geschilderd na het plaatsen van nieuw glas?

Algemeen

De Glaslijn verzamelt een aantal adressen om dan achter elkaar te (laten) schilderen. Er kan daarom even wat tijd zitten tussen plaatsen en schilderen.

Een bedrijf wil in mijn woning werkzaamheden uitvoeren. Ik weet hier niets van. Wat nu?

Algemeen

Als er werkzaamheden in uw woning uitgevoerd moeten worden dan informeren wij u hier altijd vooraf over. Onze medewerkers kunnen zich ook altijd legitimeren.

Heeft u van ons geen bericht gekregen over deze werkzaamheden? Geef dit dan direct aan ons door. Dan kijken wij of er werkzaamheden gepland staan. Tot die tijd hoeft u het bedrijf niet binnen te laten.

Elk jaar laat Woonforte onderzoek doen en kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren aan platte daken van woningen. Het bedrijf dat dit uitvoert voor ons heet 'Consolidated'. In een enkel geval zal een medewerker vragen of hij een kijkje mag nemen op het dak van uw woning (van buitenaf). Dit gebeurt steekproefsgewijs. U kunt dit altijd bij ons navragen.

Krijg ik in 2022 een rookmelder van Woonforte?

Algemeen

Voor 1 juli 2022 moeten alle huurwoningen voorzien zijn van een rookmelder. Ook huurwoningen in VvE-complexen. Woonforte wil hier graag aan voldoen.

Wat kunt u verwachten?

 • Er worden alleen rookmelders geplaatst. Dus geen koolmonoxide-, kooldioxide- of gasdetectiemelders.
 • Woonforte plaatst de rookmelders voor u. U hoeft dit niet zelf te doen. 
 • Zelf geplaatste rookmelders worden door Woonforte vervangen.
 • Afhankelijk van de grootte van uw woning krijgt u 1 of meer rookmelders. Als u er meerdere krijgt worden deze waar mogelijk onderling gekoppeld via het lichtnet.
 • We plaatsen 'losse' rookmelders. Heeft u al rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet (230V)? Dan worden deze vervangen voor nieuwe op 230V.
 • Al geplaatste rookmelders die over de datum zijn worden meteen ook vervangen.
 • Voordat u aan de beurt bent krijgt u eerst een aankondiging van Woonforte.
 • Een losse rookmelder moet u na plaatsing zelf onderhouden of vervangen.
 • Een vaste rookmelder (aangesloten op het lichtnet) wordt onderhouden door Woonforte. U kunt deze batterijen niet zelf vervangen. Bij een defect kunt u een reparatieverzoek bij ons indienen.

Wat doet een huismeester precies?

Algemeen

De huismeester is er voor de (meestal technische) klussen in de algemene ruimten. De huismeester signaleert en zet opdrachten uit. Kleine klussen voert hij zelf uit. Deze service is gratis voor de huurders.

Werkzaamheden huismeester:

 • Defecte verlichting in algemene ruimtes herstellen/vervangen
 • Defecte cilinder TAC protectors batterijen vervangen
 • Defecte deurdrangers, afstellen
 • Begeleiding van aannemers/monteurs die klussen uitvoeren in de algemene ruimten
 • Het veiligstellen van camerabeelden, t.b.v. politie vorderingen
 • Controle op de schoonmaak van de algemene ruimten (hij maakt niet zelf schoon)
 • Scootmobiel plekken Beheer-uitgifte-toewijzing aan bewoners.
 • Controle op veiligheid/toegankelijkheid van entrees, bergingsgangen, brandgangen.
 • Controle/constatering van lekkages bij bewoners
 • Controle op tuinonderhoud, bestratingen paden e.d.

VvE complexen hebben geen huismeester. Woont u in een VvE complex? Dan kunt u reparatieverzoeken gewoon indienen via ons formulier Reparatie aanvragen