Reparatie en onderhoud

Woonforte doet elk jaar onderhoud aan buurten en woningen. Huurders waar Woonforte onderhoud gaat (laat) uitvoeren, krijgen hierover altijd vooraf bericht.

Sociale Regeling voor Grootonderhoud en Renovaties
Woonforte heeft samen met de huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt voor huurders die te maken krijgen met groot onderhoud en renovatie. Voor het uitvoeren van een aantal grote(re) onderhoudsprojecten zijn afspraken vastgelegd over bewonersparticipatie, (financiële) tegemoetkoming en ondersteuning voor bewoners voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze sociale regeling geldt vanaf 1 maart 2018. U kunt bij Woonforte kosteloos een printversie opvragen.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de groot onderhoudsprojecten en renovaties zijn vaak al ruim een jaar van tevoren in volle gang. Voor de renovaties werkt Woonforte nauw samen met een vooraf geselecteerde aannemer. Alle voorbereidingen, onderzoeken en huurdersbezoeken doen we in samenwerking met deze aannemer. Na onze opdracht is de aannemer bij renovaties verantwoordelijk voor een goed verloop en uitvoering van het project. We houden bewoners/huurders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Veel gevraagd over Reparatie en onderhoud

Waarom worden de glaslatten niet meteen geschilderd na het plaatsen van nieuw glas?

De Glaslijn verzamelt een aantal adressen om dan achter elkaar te (laten) schilderen. Er kan daarom even wat tijd zitten tussen plaatsen en schilderen.

Een bedrijf wil in mijn woning werkzaamheden uitvoeren. Ik weet hier niets van. Wat nu?

Als er werkzaamheden in uw woning uitgevoerd moeten worden dan informeren wij u hier altijd vooraf over. Onze medewerkers kunnen zich ook altijd legitimeren.

Heeft u van ons geen bericht gekregen over deze werkzaamheden? Geef dit dan direct aan ons door. Dan kijken wij of er werkzaamheden gepland staan. Tot die tijd hoeft u het bedrijf niet binnen te laten.

Elk jaar laat Woonforte onderzoek doen en kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren aan platte daken van woningen. Het bedrijf dat dit uitvoert voor ons heet 'Consolidated'. In een enkel geval zal een medewerker vragen of hij een kijkje mag nemen op het dak van uw woning (van buitenaf). Dit gebeurt steekproefsgewijs. U kunt dit altijd bij ons navragen.