Info algemeen

Veel gevraagd over Info algemeen

Huur ik een sociale huurwoning of een vrije-sector woning?

Dit wordt bepaald door de kale huur die u betaalde toen uw huurcontract inging. En door de huurtoeslaggrens die op dat moment gold. Lag uw kale huur toen boven de toen geldende huurtoeslaggrens? Dan huurt u een vrije sector woning.

Op de website van de overheid kunt u makkelijk controleren of u een sociale huurwoning huurt of een vrije sector woning: vrije sector of sociaal?