Huur opzeggen (2)

Veel gevraagd over Huur opzeggen (2)

Ik heb een nieuwe huurwoning. Wanneer moet ik mijn huidige huurwoning opzeggen?

Algemeen

Als u een nieuwe woning gaat huren, moet u vòòr het ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst de huur van uw huidige woning schriftelijk of digitaal stopzetten.

U zegt de huur op via het formulier Huur opzeggen

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik de woning opleveren?

Algemeen

We verwachten van u dat de woning leeg, heel en schoon is. Hierover maakt u samen met de opzichter afspraken tijdens de voorinspectie in de woning. Alle onderdelen die Woonforte moet maken of moet schoonmaken, voeren wij op uw kosten uit.

In de Checklist "Verhuizen" vindt u de onderdelen waarop de opzichter de woning  controleert. 

Ik wil mijn huur opzeggen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U zegt de huur eenvoudig op via het formulier Huur opzeggen. U krijgt direct een bevestiging van de opzegging.

Het is niet mogelijk om de huur per e-mail of per telefoon op te zeggen. Bent u niet in de gelegenheid uw huuropzegging digitaal te doen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag hierbij. 

De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

 • De opzegtermijn is één maand. U mag ook een langere opzegtermijn (maximaal 3 maanden) aanhouden.
 • U kunt uw huur op elke werkdag van de maand opzeggen.
  Dit kan bijvoorbeeld op de 6e van de maand. Dan is de 5e van de opvolgende maand 
  de laatste dag dat u de woning huurt.
 • De laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. In dat geval loopt de huur tot de eerstvolgende werkdag.
 • U betaalt de huur t/m de laatste huurdag.

U zegt uw huur eenvoudig en snel op via het formulier Huur opzeggen.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit nog terugdraaien?

Algemeen

Nee, als u eenmaal de huur heeft opgezegd, is dat bindend. Zowel voor Woonforte als voor u. Woonforte zoekt een nieuwe huurder en gaat daarmee een overeenkomst aan die óók bindend is.

U kunt de huuropzegging dus niet zomaar terugdraaien. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te bedenken of de opzegdatum haalbaar is, voordat u de huurovereenkomst opzegt.

Heeft u toch een belangrijke reden? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.

Hoe zeg ik de huur op voor iemand die dit zelf niet meer kan?

Algemeen

De huur kan dan opgezegd worden door de officiële zaakwaarnemer. Deze kan eenvoudig en snel het formulier Aanvraag zaakwaarnemer in vullen. Hij/zij ontvangt dan inloggegevens waarmee de woning opgezegd kan worden.

Als de huurder of medehuurder niet meer zelf kan tekenen voor de huuropzegging, is een bewijs nodig van een instelling of verzorgingshuis.

Ik wil de huur opzeggen. Moet de medehuurder óók tekenen?

Algemeen

Staat u samen met een medehuurder ingeschreven bij deze woning? Dan moet u beiden een handtekening onder het opzegformulier zetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van een handtekening van uw medehuurder. Ook als deze inmiddels is vertrokken.

In uitzonderingsgevallen is er maatwerk mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop.

Ik wil de huur opzeggen. Kan de medehuurder in de woning blijven wonen?

Algemeen

De medehuurder kan alleen achterblijven als hij of zij ook het huurcontract heeft ondertekend.

Wie is medehuurder?

 • Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch medehuurder.

  Wanneer u samenwoont is uw partner niet automatisch medehuurder. Ook niet met een samenlevingscontract.

Blijft de medehuurder in de woning achter? Dan moet u dat aangeven wanneer u de huur opzegt. 

Het afmelden van de (mede)huurder regelt u eenvoudig en snel via het formulier Medehuurder afmelden

Ik wil de huur opzeggen. Kan mijn kind in de woning blijven wonen?

Algemeen

Een kind kan alleen bij uitzondering medehuurder worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouders verzorgt of wanneer een kind langer en aaneensluitend in het ouderlijk huis verblijft. Is dit bij u het geval? Neem dan contact met ons op.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe gaat de laatste huurbetaling?

Algemeen

Het huurbedrag over de laatste maand waarin u huurt wordt berekend tot en met de laatste huurdag.

Zegt u bijvoorbeeld op 20 november op en is uw laatste huurdag 20 december, dan wordt op 1 december een huurbedrag van 20 dagen in rekening gebracht.

Ik heb de huur opgezegd. Ik wil niet (meer) dat de nieuwe huurder contact met mij opneemt om de woning te bezichtigen. Is dat mogelijk?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit aan ons doorgeven. De contactgegevens vindt u op onze website.

Houdt u er rekening mee dat u dan geen spullen meer ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder?

Als tijdens de eindinspectie blijkt dat ik de woning niet goed heb opgeleverd, wat dan?

Algemeen

De opzichter bespreekt met u of u de kans krijgt om de woning alsnog juist op te leveren. Wanneer u niet bij de eindinspectie aanwezig bent, belt de opzichter u hierover. 

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer wordt mijn woning aangeboden aan een nieuwe huurder?

Algemeen

Na uw voorinspectie adverteren wij de woning op www.hureninhollandrijnland.nl. Wij gebruiken namelijk de woninginformatie en de foto's van de voorinspectie in de advertentie.

Woningzoekenden hebben daarna 8 dagen de tijd om te reageren. Na die termijn krijgt de eerste kandidaat de woning aangeboden.

Ik heb de huur opgezegd en wil graag spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Hoe gaat dat?

Algemeen

Alleen wanneer u akkoord heeft gegeven voor het delen van uw telefoonnummer met de nieuwe huurder, kunt u spullen ter overname aanbieden. De nieuwe huurder komt voor een bezichtiging bij u langs.

Overnameformulier
Met de nieuwe huurder spreekt u af wat hij/zij eventueel overneemt en voor welk bedrag. De afspraken noteert u op het overnameformulier. Dit formulier ontvangt u bij uw opzeggingsbevestiging. Tijdens de eindinspectie geeft u het formulier aan de opzichter. Het formulier is ingevuld en door beide partijen ondertekend. Zo niet, dan zijn de kosten voor het alsnog verwijderen van de goederen voor u. 

Hoeft u niet aanwezig te zijn bij de eindinspectie?
Dan laat u dit formulier achter in de woning voor de opzichter.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend?
Neemt u dan maximaal 1 week voor de einddatum contact op met ons. De opzichter beoordeelt of de vloer mag blijven liggen. U krijgt daar geen vergoeding voor.
Dit geldt niet voor vloerbedekking. Als er geen nieuwe huurder bekend is, moet u deze verwijderen.

Woonforte is niet verantwoordelijk voor de overname. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Ik heb de huur opgezegd en Woonforte verkoopt deze woning. Mag ik iets achterlaten?

Algemeen

Nee, in principe niet. U kunt met de opzichter tijdens de voorinspectie in de woning overleggen of u bepaalde zaken zoals laminaat of (rol)gordijnen toch mag achterlaten.

Mag ik mijn Wmo- voorziening achterlaten als ik ga verhuizen?

Algemeen

Over de aanpassingen die u in bruikleen heeft gekregen moet u contact opnemen met Participe. Aanpassingen in eigendom moet u zelf verwijderen. De opzichter vertelt u tijdens de voorinspectie in de woning welke aanpassingen er in eigendom of in bruikleen zijn gegeven via het WMO.

Wat gebeurt er na mijn huuropzegging?

Algemeen

 • U ontvangt een bevestiging. Hierin staat de laatste huurdag vermeld.
  Ook ontvangt u:
  - een checklist "Verhuizen"
  - het verhuisadvies
  - de overnameformulieren

 • Kort na uw opzegging belt Woonforte u om een afspraak te maken voor
  een voorinspectie en een eindinspectie.

 • U heeft de voorinspectie in de woning met de opzichter:

  - Hij legt uit hoe u de woning moet opleveren. U kunt uw vragen stellen.
  - Hij maakt foto’s van uw woning (badkamer, toilet, keuken en eventueel de tuin).
  Deze foto’s gebruiken we eventueel voor de advertentie en ons archief. U komt niet op de foto. Heeft u bezwaar? Geef dit dan aan bij de opzichter.
  - Hij vertelt of u bij de eindinspectie in de woning aanwezig moet of mag zijn.
  - U vult samen met de opzichter voor een deel het overnameformulier in. U kunt dit met de nieuwe huurder verder afronden. Dit formulier moet aanwezig zijn in de woning tijdens de eindinspectie.
  - U tekent het voorinspectierapport. U ontvangt het rapport per mail.

 • U heeft de eindinspectie met de opzichter in de woning:

  - De opzichter kijkt of de woning goed is opgeleverd.
  - U geeft het getekende overnameformulier aan de opzichter.
  - U levert alle huissleutels in.
  Bent u niet bij de eindinspectie aanwezig? Dan levert u de sleutels (in envelop) uiterlijk voor 08:30 uur in op de laatste huurdag. In de brievenbus bij ons kantoor in Alphen aan den Rijn, Baronie 30 of in Boskoop, Zijde 27.
  - U tekent het eindinspectierapport. U ontvangt dit rapport per mail.
 • U ontvangt binnen 3 weken na beëindiging van het huurcontract de vertreknota.

Ik heb mijn woning opgezegd. Wanneer en hoe moet ik mijn sleutels inleveren?

Algemeen

Tijdens de voorinspectie in de woning vertelt de opzichter of u bij de eindinspectie aanwezig moet of mag zijn.

Bent u aanwezig bij de eindinspectie?
Dan geeft u de sleutels aan de opzichter tijdens de inspectie in de woning.

Bent u niet aanwezig bij de eindinspectie?
Dan levert u op de laatste huurdag de sleutels uiterlijk 8:30 uur in bij de brievenbus van Woonforte, Alphen aan den Rijn, Baronie 30 of Boskoop, Zijde 27. U gebruikt hiervoor de envelop die u van ons ontvangt.

Mijn ouder is overleden. Ik woon nog thuis en wil graag in de woning blijven wonen. Kan dat?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Of u in de woning kunt blijven wonen, hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken naar uw inkomen, uw leeftijd en de grootte van het huishouden. Wanneer u contact met ons opneemt, bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

U hoeft de woning niet direct te verlaten. Is het niet mogelijk om de woning op uw naam te zetten? Dan biedt Woonforte u een tijdelijke huurovereenkomst aan voor maximaal 6 maanden. In die tijd kunt u zelf rustig op zoek gaan naar een andere woning. Vindt u geen woning? Dan bieden wij u een passende woning aan.