Huur opzeggen (2)

Veel gevraagd over Huur opzeggen (2)

Wat gebeurt er na mijn huuropzegging?

 • U ontvangt een bevestiging. Hierin staat de laatste huurdag vermeld. Ook ontvangt u een:
  - checklist
  - verhuisadvies
  - overnameformulier

 • U ontvangt binnen 1 week na huuropzegging een envelop in de brievenbus.
   -  Op de laatste huurdag gebruikt u deze om de sleutels in te leveren op ons 
      kantoor.
 • De opzichter belt u binnen een week na de huuropzegging op voor een telefonische voorinspectie.
   -  Hij legt uit hoe u de woning moet opleveren en vraagt u naar de staat van de 
      woning.
 • De opzichter belt u 3 dagen voor de laatste huurdag op.
   -  Hij bespreekt met u of alles over het opleveren van de woning duidelijk is.
 • U levert op de laatste huurdag de sleutels in.
   -  In de envelop, in de brievenbus bij ons kantoor in Alphen aan den Rijn, Baronie
      30 of in Boskoop, Zijde 27.

 • De opzichter voert de eindinspectie uit in de woning.
   -  U bent hier niet bij aanwezig. Mocht de opzichter vragen hebben, dan belt hij u.

 • U ontvangt een bericht van de opzichter over de uitkomst van de eindinspectie van de woning.

 • U ontvangt binnen 3 weken na beëindiging van het huurcontract de vertreknota.

Als tijdens de eindinspectie blijkt dat ik de woning niet goed heb opgeleverd, wat dan?

De opzichter belt u vanuit de woning en bespreekt met u of u de kans krijgt om de woning alsnog juist op te leveren.

 

Ik heb de huur opgezegd. Ik wil niet (meer) dat de nieuwe huurder contact met mij opneemt om de woning te bezichtigen. Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit aan ons doorgeven. De contactgegevens vindt u op onze website.

Houdt u er rekening mee dat u dan geen spullen meer ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder?

Ik heb de huur opgezegd. Hoe gaat de laatste huurbetaling?

Het huurbedrag over de laatste maand waarin u huurt wordt berekend tot en met de laatste huurdag.

Zegt u bijvoorbeeld op 20 november op en is uw laatste huurdag 20 december, dan wordt op 1 december een huurbedrag van 20 dagen in rekening gebracht.

Ik heb de huur opgezegd en wil een laminaatvloer ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Maar die is nog niet bekend. Wat nu?

Is er nog geen nieuwe huurder bekend?

Neemt u dan maximaal 1 week voor de einddatum contact op met ons. De opzichter beoordeelt of de vloer mag blijven liggen. U krijgt daar geen vergoeding voor.

Dit geldt niet voor vloerbedekking. Als er geen nieuwe huurder bekend is, moet u deze verwijderen.

Ik heb de huur opgezegd en wil graag spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Hoe gaat dat?

Alleen wanneer u akkoord heeft gegeven voor het delen van uw telefoonnummer met de nieuwe huurder, kunt u spullen ter overname aanbieden.

De nieuwe huurder komt voor een bezichtiging bij u langs. Met de nieuwe huurder kunt u afspreken wat hij/zij eventueel overneemt en voor welk bedrag.

De afspraken noteert u op het overnameformulier. Dit formulier ontvangt u bij onze opzeggingsbevestiging. Het formulier is ingevuld en door beide partijen ondertekend. Zo niet, dan zijn de kosten voor het alsnog verwijderen van de goederen voor de vertrekkende huurder. Op de laatste huurdag of op de laatste dag dat u nog in de woning bent, laat u dit formulier achter in de woning voor de opzichter.

Woonforte is niet verantwoordelijk voor de overname. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer wordt mijn woning aangeboden aan een nieuwe huurder?

Zodra uw huuropzegging bij ons binnen is, wordt de woning geadverteerd op www.hureninhollandrijnland.nl.

Woningzoekenden hebben dan 8 dagen de tijd om te reageren. Na die termijn krijgt kandidaat nummer 1 de woning aangeboden.

Ik wil de huur opzeggen. Kan mijn kind in de woning blijven wonen?

Een kind kan alleen bij uitzondering medehuurder worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouders verzorgt of wanneer een kind langer en aaneensluitend in het ouderlijk huis verblijft. Is dit bij u het geval? Neem dan contact met ons op.

Ik wil de huur opzeggen. Kan de medehuurder in de woning blijven wonen?

De medehuurder kan alleen achterblijven als hij of zij ook het huurcontract heeft ondertekend.

Wie is medehuurder?

 • Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch medehuurder.

  Wanneer u samenwoont is uw partner niet automatisch medehuurder. Ook niet met een samenlevingscontract.

Blijft de medehuurder in de woning achter? Dan moet u dat aangeven wanneer u de huur opzegt. 

Het afmelden van de (mede)huurder regelt u eenvoudig en snel via het formulier Medehuurder afmelden

Ik wil de huur opzeggen. Moet de medehuurder óók tekenen?

Staat u samen met een medehuurder ingeschreven bij deze woning? Dan moet u beiden een handtekening onder het opzegformulier zetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van een handtekening van uw medehuurder. Ook als deze inmiddels is vertrokken.

In uitzonderingsgevallen is er maatwerk mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop.

Hoe zeg ik de huur op voor iemand die dit zelf niet meer kan?

De huur kan dan opgezegd worden door de officiële zaakwaarnemer. Deze kan eenvoudig en snel het formulier Aanvraag zaakwaarnemer in vullen. Hij/zij ontvangt dan inloggegevens waarmee de woning opgezegd kan worden.

Als de huurder of medehuurder niet meer zelf kan tekenen voor de huuropzegging, is een bewijs nodig van een instelling of verzorgingshuis.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit nog terugdraaien?

Nee, als u eenmaal de huur heeft opgezegd, is dat bindend. Zowel voor Woonforte als voor u. Woonforte zoekt een nieuwe huurder en gaat daarmee een overeenkomst aan die óók bindend is.

U kunt de huuropzegging dus niet zomaar terugdraaien. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te bedenken of de opzegdatum haalbaar is, voordat u de huurovereenkomst opzegt.

Heeft u toch een belangrijke reden? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

 • De opzegtermijn is één maand. U mag ook een langere opzegtermijn (maximaal 3 maanden) aanhouden.
 • U kunt uw huur op elke werkdag van de maand opzeggen.
  Dit kan bijvoorbeeld op de 6e van de maand. Dan is de 5e van de opvolgende maand 
  de laatste dag dat u de woning huurt.
 • De laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. In dat geval loopt de huur tot de eerstvolgende werkdag.
 • U betaalt de huur t/m de laatste huurdag.

U zegt uw huur eenvoudig en snel op via het formulier Huur opzeggen.

Ik wil mijn huur opzeggen. Hoe regel ik dat?

U zegt de huur eenvoudig op via het formulier Huur opzeggen. U krijgt direct een bevestiging van de opzegging.

Het is niet mogelijk om de huur per e-mail of per telefoon op te zeggen. Bent u niet in de gelegenheid uw huuropzegging digitaal te doen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag hierbij. 

De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb een nieuwe huurwoning. Wanneer moet ik mijn huidige huurwoning opzeggen?

Als u een nieuwe woning gaat huren, moet u vòòr het ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst de huur van uw huidige woning schriftelijk of digitaal stopzetten.

U zegt de huur op via het formulier Huur opzeggen