Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering bepaalt wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn. Meer informatie over de huurverhoging vindt u in de Huurkrant die vanaf april op de website staat. Alle huurders ontvangen van Woonforte voor 1 mei een brief, de huuraanzegging, met daarin de huurverhoging vanaf 1 juli.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging in 2024?

Algemeen

Huurverhoging met 0%, 4%, 5% of 5,8%
De overheid heeft bepaald dat voor de meeste huurders de huur per 1 juli 2024 maximaal 5,8% mag stijgen. Woonforte kiest voor een verhoging van de sociale huurprijzen met 4%, 5% of 5,8%. Sommige huurders krijgen geen huurverhoging.  

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huurders met een hoger inkomen is er een inkomensafhankelijke huurverhoging. De minister geeft de mogelijkheid om een hogere huurverhoging voor te stellen bij huishoudens in een sociale huurwoning met een hoog middeninkomen of een hoog inkomen.

Woonforte kiest voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging:

U woont alleen
Is uw inkomen in 2022 € 52.754 tot en met € 62.191? 
Dan krijgt u een huurverhoging van € 50.

Is uw inkomen in 2022 € 62.192 of meer?
Dan krijgt u een huurverhoging van € 100.

U woont met 2 of meer personen
Is uw inkomen in 2022 € 61.047 tot en met € 82.921?
Dan krijgt u een huurverhoging van € 50.

Is uw inkomen in 2022 € 82.922 of meer?
Dan krijgt u een huurverhoging van € 100. 


Chronisch ziek of gehandicapt

Wanneer u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt u bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zie "ik ben chronisch ziek. Krijg ik ook een huurverhoging?". 

Huurverhoging vrije sectorwoning
Voor vrije sectorwoningen geldt een huurverhoging van 5,5 %.

Huurverlaging
Voor huurders in een sociale huurwoning met een laag inkomen is er een huurverlaging. U leest hier meer over de eenmalige huurverlaging 2024. 

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de huurverhoging per 1 juli te laten ingaan moet Woonforte u vóór 1 mei schriftelijk informeren over uw huurverhoging. 

Wanneer gaat de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

U betaalt vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de aftoppingsgrens uitgekomen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Door een huurverhoging kan de huurprijs boven de aftoppingsgrens uitkomen. Dit mag zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

U behoudt uw recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. Dit heet "verworven recht". Meer informatie over "verworven recht" vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wie heeft er recht op huurtoeslag over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt?

  • Over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt, krijgen meerpersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd géén toeslag. Dit deel van de huur moet volledig zelf worden betaald.
  • Is het huishouden alleenstaand, AOW-gerechtigd of gehandicapt? Dan is er nog toeslag mogelijk voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt. Dat deel van de huurprijs wordt dan voor 40% vergoed.

Heeft de Belastingdienst onterecht uw huurtoeslag stopgezet?
Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Leg uit dat u nog steeds recht heeft op huurtoeslag, omdat er sprake is van "verworven recht". Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uitgekomen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Door een huurverhoging kan de huurprijs boven de € 879,66 (prijspeil 2024) uitkomen. Dit mag zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

U behoudt uw recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. Dit heet "verworven recht". Meer informatie over "verworven recht" vindt u op de website van de Belastingdienst.

U moet nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

De maximale huurgrens is:

  • € 454,47 (prijspeil 2024) als u jonger bent dan 23 jaar en
  • € 879,66 (prijspeil 2024) als u 23 jaar of ouder bent.

Wie geeft na een huurverlaging/huurverhoging mijn nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Huurverlaging
Heeft u een huurverlaging ontvangen? Dan moet u zelf de gewijzigde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst.
Uw gewijzigde huurprijs kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.

Huurverhoging
De nieuwe huurprijzen per 1 juli geven wij door aan de Belastingdienst. 

Moet ik na een huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u de huur maandelijks zelf aan ons overmaakt. Wanneer u een automatische incasso bij ons heeft hoeft dit niet.

Ik heb een andere huurverhoging gekregen dan mijn buren. Klopt dat?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Het bedrag of het percentage waarmee de huur wijzigt is niet voor iedereen gelijk. Dit is afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en de hoogte van de huurprijs. Ook kijken wij naar energielabels van woningen omdat de energielasten ook deel uitmaken van de betaalbaarheid van uw woning. 

Ik krijg een brief van de Belastingdienst dat mijn inkomen is opgevraagd door Woonforte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U hoeft niets te doen. Uw inkomen is opgevraagd om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een reguliere OF een inkomensafhankelijke huurverhoging. 
De Belastingdienst geeft niet precies door wat uw gezamenlijke inkomen is. Wij horen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in een huis woont.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

Algemeen

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Waarom past Woonforte ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Woonforte mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Woonforte de huur jaarlijks aanpast is om de huren minimaal aan te passen aan het inflatieniveau. Daarmee kan de woningcorporatie de investeringen die ze jaarlijks doet, blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan woningonderhoud, nieuwe huurwoningen bouwen of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.