Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering bepaalt wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn. Meer informatie over de huurverhoging vindt u in de Huurkrant die in vanaf april op de website staat. Alle huurders ontvangen van Woonforte voor 1 mei een brief, de huuraanzegging, met daarin de huurverhoging vanaf 1 juli.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de huurverhoging per 1 juli te laten ingaan moet Woonforte u vóór 1 mei schriftelijk informeren over uw huurverhoging.

Informeren wij u later (dit komt maar zelden voor)? Dan gaat de huurverhoging ook later in.

Ik ben chronisch ziek. Krijg ik dan ook huurverhoging?

Algemeen

Ja, dan krijgt u ook een huurverhoging. Maar deze mag dan maar maximaal 2,3% zijn. Ook als uw huishoudinkomen boven de € 47.948 per jaar ligt.

Heeft u (of iemand binnen uw huishouden) een chronische ziekte of een beperking? En is uw huurverhoging meer dan 2,3%? Dan kunt u een schriftelijk bezwaar bij ons indienen.

Daarbij moet u één van de volgende bewijzen meesturen: 

 • Er is sprake van minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
 • Een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
 • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
 • Een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • Een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • Nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).
 • U kunt dit aantonen met een relevante indicatie of een WMO- of Wvg-beschikking. Stuur hiervan een kopie mee bij uw bezwaarschrift jaarlijkse huuraanpassing.

Stuur uw bezwaar met de juiste bijlagen naar service@woonforte.nl of per post naar Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

Algemeen

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Wat staat er in de huurverhogingsbrief?

Algemeen

Elk jaar ontvangt u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In deze brief staat:

 • Het huurverhogingspercentage
 • De oude en de nieuwe netto huurprijs
 • De datum waarop de huurverhoging ingaat
 • Hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen de huurverhoging
 • De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden.

In Mijn Woonforte vindt u de woningwaardering van uw woning en de daarbijbehorende maximale huurprijs.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

De minister stelt jaarlijks de maximale stijging van de huursom vast.

Ik heb een hoger inkomen. Wat betekent dat voor mijn huurverhoging?

Algemeen

De minister geeft de mogelijkheid om een hogere huurverhoging voor te stellen bij huishoudens met een hoog middeninkomen of een hoog inkomen. Woonforte kiest voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Wel kiezen we voor een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging dan dat de overheid toestaat, we halveren onze bedragen binnen de toegestane verhoging.

In het onderstaande schema ziet u wat de huurverhoging voor de hoge (midden)inkomens is.

Schema inkomensafhankelijke huurverhoging 2022

Deze inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Met een inkomensafhankelijke huurverhoging kan het zijn dat de huurprijs door de huurverhoging tot boven de € 808,06 stijgt. Dit mag, zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

De Belastingdienst meldt hier het volgende over:
Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.
De maximale huurgrens is:

 • € 452,20 (prijspeil 2023) als u jonger bent dan 23 jaar en
 • € 808,06 als u 23 jaar of ouder bent.

Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

Ik heb een lagere (of geen) huurverhoging gehad. Klopt dat?

Algemeen

Het is mogelijk dat u dit jaar geen of een lagere huurverhoging heeft gekregen. Dit kan verschillende redenen hebben: Woonforte heeft als beleid dat de huurprijs van uw woning subsidiabel moet zijn. Dit betekent dat uw netto huurprijs, inclusief de subsidiabele servicekosten, niet boven de € 808,06 mag uitkomen. Op basis van uw huurprijs behoudt u dan de mogelijkheid voor huurtoeslag. Dit kan betekenen dat u niet de volledige huurverhoging krijgt voorgesteld.

Dit geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Moet ik bij een huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Nee, u hoeft de wijziging niet zelf door te geven. Woonforte geeft dit door aan de Belastingdienst.

Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.

Moet ik na een huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u de huur maandelijks zelf aan ons overmaakt. Wanneer u een automatische incasso bij ons heeft hoeft dit niet.

Wanneer gaat de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

U betaalt vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs.

Waarom past Woonforte ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Woonforte mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Woonforte de huur jaarlijks aanpast is om de huren minimaal aan te passen aan het inflatieniveau. Daarmee kan de woningcorporatie de investeringen die ze jaarlijks doet, blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan woningonderhoud, nieuwe huurwoningen bouwen of het energiezuiniger maken van bestaande woningen. 

Ik zie dat het energielabel van mijn huurwoning niet bekend is. Welke huurverhoging krijg ik dan?

Algemeen

In enkele gevallen is het energielabel van uw woning nog niet aangemeld en/of vastgesteld. Als het label onbekend is, dan berekenen wij de reguliere huurverhoging van 2,3%.