Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering bepaalt wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn. Woont u in een sociale huurwoning? Dan krijgt u dit jaar géén huurverhoging (0%). 
Voor vrije sectorwoningen, garages, bergingen en bedrijfsonroerend goed rekent Woonforte een huurverhoging van 1,3% (gelijk aan de inflatie). 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom past Woonforte ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Woonforte mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Woonforte de huur jaarlijks aanpast is om de huren minimaal aan te passen aan het inflatieniveau. Daarmee kan de woningcorporatie de investeringen die ze jaarlijks doet, blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan woningonderhoud, nieuwe huurwoningen bouwen of het energiezuiniger maken van bestaande woningen. 

Wanneer gaat de jaarlijkse huurverhoging in?

U betaalt vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs.

Moet ik na een huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Wel als u de huur maandelijks zelf aan ons overmaakt.

Niet als u een automatische incasso bij ons heeft. Dan passen wij het huurbedrag voor u aan.

Moet ik bij een huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Ja, als u huurtoeslag ontvangt moet u de nieuwe huurprijs zelf doorgeven aan de Belastingdienst:

 • Via de website www.toeslagen.nl.
 • Met een wijzigingsformulier dat u kunt opvragen via de Belastingtelefoon 0800 - 0543. De Belastingdienst berekent op basis van uw nieuwe huurprijs het nieuwe voorschotbedrag.

Door de verwerkingstijd bij de Belastingdienst kan het maximaal 13 weken duren voordat uw bedrag is aangepast en deze op uw rekening ontvangt.

Ik heb een lagere (of geen) huurverhoging gehad. Klopt dat?

Het is mogelijk dat u dit jaar geen of een lagere huurverhoging heeft gekregen. Dit kan verschillende redenen hebben: Woonforte heeft als beleid dat de huurprijs van uw woning subsidiabel moet zijn. Dit betekent dat uw netto huurprijs, inclusief de subsidiabele servicekosten, niet boven de € 763,47 mag uitkomen. Op basis van uw huurprijs behoudt u dan de mogelijkheid voor huurtoeslag. Dit kan betekenen dat u niet de volledige huurverhoging krijgt voorgesteld.

Dit geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Met een inkomensafhankelijke huurverhoging kan het zijn dat de huurprijs door de huurverhoging tot boven de € 763,47 stijgt. Dit mag, zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

De Belastingdienst meldt hier het volgende over:
Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.
De maximale huurgrens is

 • € 442,46 (prijspeil 2022) als u jonger bent dan 23 jaar en
 • € 763,47 als u 23 jaar of ouder bent.

Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om de nieuwe huurprijs door te geven aan de Belastingdienst voor een juiste berekening van uw huurtoeslag: www.belastingdienst.nl.

Ik heb een hoger inkomen. Wat betekent dat voor mijn huurverhoging?

Woonforte kiest voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. De minister geeft de mogelijkheid om een hogere huurverhoging voor te stellen bij huishoudens met een inkomen vanaf .
Wettelijk zijn 3 groepen uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen:

 • Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
 • Huishoudens van vier of meer personen
 • Chronisch zieken en gehandicapten.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

De minister stelt jaarlijks de maximale stijging van de huursom vast.

Wat staat er in de huurverhogingsbrief?

Elk jaar ontvangt u vóór 1 mei de huurverhogingsbrief. In deze brief staat:

 • Het huurverhogingspercentage
 • De oude en de nieuwe netto huurprijs
 • De datum waarop de huurverhoging ingaat
 • Het voorschotbedrag voor de servicekosten
 • Hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen de huurverhoging
 • De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden.

In Mijn Woonforte vindt u de woningwaardering van uw woning en de daarbijbehorende maximale huurprijs.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Om de huurverhoging per 1 juli te laten ingaan moet Woonforte u vóór 1 mei schriftelijk informeren over uw huurverhoging.

Informeren wij u later (dit komt maar zelden voor)? Dan gaat de huurverhoging ook later in.